Heb ik met een eigen B.V. ook een modelovereenkomst nodig?

Ja. De uitdaging van de nieuwe wetgeving ligt niet in de rechtsvorm van waaruit de zzp’er werkt. Op basis van de rangorde in wetgeving moet in een arbeidsrelatie eerst worden gekeken of er ergens sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit komt omdat we hebben afgesproken dat de uitvoering van het sociaal stelsel door de werkgever moet gebeuren. Er moet dus eerst worden uitgezocht of er in een arbeidsrelatie sprake is van een werkgever die aan die verplichtingen moet voldoen. Als je persoonlijk wordt ingehuurd en werkt onder leiding en toezicht is er sprake van een arbeidsovereenkomst waardoor je zelf werknemer bent. Dan moet vervolgens worden bepaald wie de werkgever is. Aangezien je eigen BV voor het Burgerlijk Wetboek nooit werkgever kan zijn, wordt daar doorheen gekeken en is in die situatie je opdrachtgever (of tussenbureau) werkgever. (zie hiervoor het besluit beoordeling dienstbetrekking van Belastingdienst en UWV).

Als je als zzp’er vanuit een Declarabele Uren BV werkt (zie uitleg Declarabele Uren BV) dan is er wel sprake van werknemer en werkgeverschap binnen de Declarabele Uren BV. (vaststellingsovereenkomst met Belastingdienst en UWV) Als je onderneemt met een DUBV, ontvang je een vrijwarende Verklaring Uniforce Registratie (VUR). Hiermee zijn de werkgeversproblemen bij de opdrachtgever en/of detacheerder opgelost en kan je als zelfstandig professional zelfstandig en onafhankelijk blijven zonder enig risico voor de opdrachtgever.