Hoe gaat de Belastingdienst controleren of er volgens de goedgekeurde modelovereenkomst wordt gewerkt?

Het jaar 2016 zal een overgangsjaar worden. Vooralsnog zal de Belastingdienst geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Wel kan de Belastingdienst bedrijfsbezoeken afleggen en waar nodig partijen die geen dienstbetrekking hebben beoogd, maar een werkwijze hanteren die wel als een dienstbetrekking moet worden beschouwd, erop wijzen dat een aanpassing van hun werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken. Vanaf 2017 zal er gehandhaafd worden.