Ik heb meerdere opdrachtgevers. Moet ik als zzp’er bij iedere opdracht en voor iedere opdrachtgever een nieuwe modelovereenkomst opstellen en laten goedkeuren?

In de goedgekeurde overeenkomsten wordt bepaald dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Als de feitelijke werksituatie hetzelfde is bij verschillende opdrachtgevers kan met een overeenkomst gewerkt worden. Als de feitelijke situatie per opdrachtgever anders is, dan moet met meerdere overeenkomsten gewerkt worden. Het aantal opdrachtgevers heeft hier dus niets mee te maken. Dat is één van de beoordelingscriteria van het ondernemerschap die gaat over de fiscale situatie van de zzp’er, bijvoorbeeld of je recht hebt op fiscale ondernemersfaciliteiten (zoals de ondernemersaftrek).

Telkens als de werksituatie wijzigt ten opzichte van de overeenkomst is er een nieuwe (of aanpassing) modelovereenkomst nodig. Voorbeeldovereenkomsten kun je hier vinden (interne link zzpmodelovereenkomsten.nl)

Om als ondernemer te kwalificeren moet je er zeker van zijn dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst en moet je daarnaast ook voldoen aan de fiscale criteria voor het ondernemerschap. Door te werken volgens een goedgekeurde modelovereenkomst kan je ervan uitgaan dat je geen werknemer bent.