Ik word tijdelijk ingehuurd als zzp’er om diverse afdelingen te ondersteunen. Kan dat met een goedgekeurde modelovereenkomst?

Als de feitelijke werksituatie overeen komt met die van een modelovereenkomst dan moet dat geen probleem zijn. Als de feitelijke werksituatie afwijkt van de modelovereenkomst dan is het raadzaam om een eigen overeenkomst ter toetsing voor te leggen aan de Belastingdienst.

Of je als werknemer kunt worden aangemerkt hangt af van de mate van werkgeversgezag waaronder je moet werken. Als je zelf kunt bepalen wanneer je aanwezig bent, hoe je je taken uitvoert en als er geen persoon is die je aanwijzingen geeft hoe het moet, dan zal er geen sprake zijn van een arbeidsovereenkomst en zal je kunnen werken met een goedgekeurde modelovereenkomst of een eigen overeenkomst die door de Belastingdienst is goedgekeurd. De goedgekeurde modelovereenkomsten kun je hier downloaden (interne link).

Als je echter wordt ingehuurd om tijdelijk het werk van werknemer (in loondienst) over te nemen en er een ‘baas’ boven je staat, dan kan er wel degelijk sprake zijn van een arbeidsovereenkomst en ben je werknemer. Je kunt dan niet met een modelovereenkomst werken en de opdrachtgever (wanneer je rechtstreeks bij de opdrachtgever werkt) of de intermediair zal loonheffingen moeten afdragen.