Wanneer is er sprake van werkgeversgezag?

Uitspraak rechtbank: “In de woorden ‘in dienst van’ ligt besloten dat tussen werkgever en werknemer een gezagsverhouding bestaat. Voor het bestaan van een gezagsverhouding is niet vereist dat daadwerkelijk aanwijzingen en instructies over de inhoud van het werk worden gegeven; voldoende is dat dergelijke aanwijzingen en instructies kúnnen worden gegeven.”
Rechtbank ’s-Gravenhage – AZ3992 – 17 oktober 2006.