Wanneer zal de civiele rechter ondanks gebruikmaking van het tussenkomstmodel toch concluderen dat er sprake is van een dienstverband?

In het algemeen zal dat zijn als wordt afgeweken van de modelovereenkomst en de zzp’er feitelijk werkt als schijnzelfstandige. Dat komt voor als de zzp’er in de praktijk toch hetzelfde werk doet als werknemers en/of aanwijzingen moet opvolgen, niet zelf mag beslissen over zijn vervanger etc.

Voor de opdrachtgever kan dat inhouden dat er alsnog naheffingen worden opgelegd. Mocht blijken dat door de schuld van de zzp’er werd afgeweken van de overeenkomst, dan kan de opdrachtgever die naheffingen verhalen op de zzp’er.