Wat betekent de komst van de modelovereenkomsten voor mij als zzp’er?

Wat gaat er met de VAR gebeuren als de Wet DBA van kracht gaat?
In 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie’ aangenomen. Op 26 januari 2016 heeft de Eerste Kamer gestemd over de wet. Naar aanleiding hiervan komt de VAR per 1 mei 2016 te vervallen. In plaats van de VAR komt er een systeem met door de Belastingdienst vooraf goedgekeurde modelovereenkomsten.


Wat betekent de komst van de modelovereenkomsten voor jou als zzp’er?
Met het wegvallen van de VAR kun je als zzp’er de opdrachtgever niet langer vrijwaren voor het inhouden en afdragen van loonheffingen.

De Belastingdienst kan de werksituatie van een zzp’er dan goedkeuren aan de hand van tevoren getoetste overeenkomsten. De opdrachtgever weet dan ook dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden. Die overeenkomsten moeten dan wel zo zijn opgesteld dat geen sprake is van een dienstbetrekking. In de praktijk zullen zzp’er en opdrachtgever uiteraard wel conform die overeenkomst moeten werken om die vrijwaring van de Belastingdienst te kunnen behouden.

De Belastingdienst heeft al meerdere goedgekeurde overeenkomsten op hun website gepubliceerd. Voor de tussenkomstbureaus is er ook al een overeenkomst gepubliceerd. Je kunt het tussenkomstmodel en andere modelovereenkomsten vinden op zzpmodelovereenkomsten.nl

Daarnaast geldt voor zzp’ers dat zij nog steeds moeten kunnen aantonen dat zij aan de fiscale criteria van het ondernemerschap voldoen om recht te hebben op de fiscale voordelen. Als je (buiten dienstbetrekking) kunt werken met een goedgekeurde modelovereenkomst maar je kunt niet aantonen dat je ondernemer bent, doordat je bijvoorbeeld maar één opdrachtgever hebt, dan word je door de belastingdienst voortaan gezien als resultaatgenieter.


Wat voor modelovereenkomsten zijn er beschikbaar?

Er zijn drie categorieën modelovereenkomsten beschikbaar.

De eerste is de al genoemde algemene overeenkomst, opgesteld door externe partijen, soms samen met de Belastingdienst. Hiermee zijn bijna alle arbeidsrelaties, waarbij geen sprake is van een dienstbetrekking, gedekt.

De tweede categorie bestaat uit voorbeeldovereenkomsten voor bedrijfstakken en beroepsgroepen. Sectoren en belangenorganisaties kunnen deze voorleggen. Ze zijn bedoeld voor iedereen die volgens de voorwaarden van de betreffende branche of beroepsgroep werkt.

Als derde is er nog de individuele overeenkomst. Individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers kunnen deze voorleggen aan de Belastingdienst.


Hoe lang is een goedgekeurde modelovereenkomst geldig?

Als er niets aan de werksituatie en afspraken in de overeenkomst wijzigt dan is de overeenkomst maximaal 5 jaar geldig. Verandert je werksituatie dan zal je sowieso moeten kijken of je nog met de modelovereenkomst kunt werken of dat deze moet worden aangepast aan de veranderende werksituatie.


Welke alternatieven voor de modelovereenkomsten zijn er?

Als je perse ondernemer wil blijven dan kun je denken aan een combinatie van ondernemerschap en werknemer zijn. Dat kan met een DUBV. Als Uniforce professional ben je eigenaar van je B.V. en ben je tevens sociaal verzekerd werknemer van de B.V. Zo kun je jezelf detacheren bij opdrachtgevers.

Vind je het niet belangrijk om je ondernemerschap te verliezen dan kun je denken aan:
– Loondienst (intern) bij je werkgever
– Loondienst (extern) bij een payroll of detacheringsbureau

aarnaast geldt voor zzp’ers dat zij nog steeds moeten kunnen aantonen dat zij aan de fiscale criteria van het ondernemerschap voldoen om recht te hebben op de fiscale voordelen. Als je (buiten dienstbetrekking) kunt werken met een goedgekeurde modelovereenkomst maar je kunt niet aantonen dat je ondernemer bent, doordat je bijvoorbeeld maar één opdrachtgever hebt, dan word je door de belastingdienst voortaan gezien als resultaatgenieter.