Wat gaat er met de VAR gebeuren als de Wet DBA van kracht gaat?

In 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie’ aangenomen. Op 26 januari 2016 heeft de Eerste Kamer gestemd over de wet. De wet is aangenomen en de VAR komt per 1 mei 2016 te vervallen. In plaats van de VAR komt er een systeem met door de Belastingdienst vooraf goedgekeurde modelovereenkomsten. Via zzpmodelovereenkomsten.nl houden we je op de hoogte van de perikelen rondom de Wet DBA.