Wat zijn de gevolgen voor de zzp’er als er niet gewerkt wordt volgens de goedgekeurde  modelovereenkomst?

Indien er een arbeidsovereenkomst wordt vastgesteld dan had de opdrachtgever loonheffingen en premies werknemersverzekeringen moeten afdragen. De Belastingdienst kan dit alsnog gaan vorderen. Als de zzp’er verantwoordelijk was voor het niet werken volgens de modelovereenkomst, kan de opdrachtgever deze vordering verhalen op de zzp’er. Daarbij komt nog dat indien de Belastingdienst vaststelt dat de zzp’er geen recht had op fiscale ondernemersfaciliteiten dit ook teruggevorderd zal worden bij de zzp’er. Mogelijk aangevuld met een boete.