Wat zijn de gevolgen voor freelancers die in een maatschap werken?

Een maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid.Op het moment dat de Belastingdienst of een rechter gaat uitzoeken of er sprake is van een arbeidsovereenkomst dan wordt er gekeken naar natuurlijke personen. De opdrachtgever geeft een natuurlijk persoon de opdracht om persoonlijke arbeid te verrichten. De freelancer is persoonlijk aansprakelijk en niet de maatschap. Een maatschap is daarvoor geen afdoende bescherming tegen een dienstverband. Als de maatschap een opdracht krijgt en het voor de opdrachtgever niet uitmaakt wie de opdracht doet, dan ontbreekt het element persoonlijke arbeid en is geen sprake van arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever. Uiteraard moet het binnen de maatschap dan wel zo geregeld zijn dat er geen arbeidsovereenkomst met de maatschap is ontstaan doordat een “maat” bijvoorbeeld kan worden ontslagen tegen zijn wil.